Laboratorium
 
 
Nieustannie inwestujemy w nasz rozwój aby dostarczyć produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.
 
Laboratorium
 
 
Nieustannie inwestujemy w nasz rozwój aby dostarczyć produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.  
Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Wycinarka do przygotowania próbek na potrzeby badania ECT. Profesjonalne przygotowanie materiału do badania ma kluczowe znaczenie dla uzyskania prawidłowego wyniku.


Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Badanie FCT polega na trwałym zgnieceniu fali poprzez wywieranie ciśnienia na zewnętrzne warstwy płaskie tektury falistej. Wartość tego parametru zależy od jakości papieru użytego na warstwę pofalowaną oraz rodzaju fali. Na pomiar nie wpływają zmiany grubości tektury spowodowane wcześniejszą obróbką. Brak bezpośredniego oddziaływania na wskaźnik BCT.


Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Badanie ECT pozwala określić wartość siły odniesionej do długości krawędzi próbki tektury, działającej równolegle do kierunku fal. Wyznacza odporność na działania sił równoległych do fali - mają one kluczowe znaczenie podczas składowania pudeł w stos. Rodzaj fali nie ma wpływu na parametr ECT.


Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Badanie gramatury arkusza tektury falistej o polu powierzchni równym 1 m2. To jedna z podstawowych wielkości określających parametry wytworów z tektury falistej. Zakres tolerancji gramatury wynosi ±4%.
Wagosuszarka jest laboratoryjnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do wyznaczania względnej wilgotności niewielkich próbek różnych materiałów. Zakres tolerancji wilgotności wynosi 6-9%.


Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Badanie BCT określa odporność opakowania na zgniatanie pionowe. Wyraża się poprzez wartość siły działającej bezpośrednio na pudło (przy ściskaniu), jaka spowoduje jego uszkodzenie.
Istnieje bezpośrednia zależność parametru BCT od wartości ECT.


Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Pomiar gładkości powierzchni papieru klasyczną metoda Bekk'a. Podczas testu próbka papieru jest dociskana do metalowej płytki, a pompa podciśnienia usuwa powietrze znajdujące się nad próbką i pod głowicą testowa. Czas niezbędny do usunięcia powietrza jest miarą gładkości powierzchni badanej próbki tektury.


Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Komory oświetleniowe tego typu stosowane są przede wszystkim do prezentacji i oceny obiektów, których najistotniejszą cechą jest kolor. Używa się ich do oceny obróbki uszlachetniającej. Najczęstsze zastosowanie znajduje w laboratoriach firm poligraficznych.


Menos Sp. z o.o. producent opakowań z tektury - laboratorium - badania i rozwój
Spektrofotometr jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnego odczytu wartości kolorów i konfrontacji z wartościami oczekiwanymi. Stosowany jako urządzenie laboratoryjne przy określaniu Pantone dla produktu oraz przy procesach produkcyjnych - wdrożenie, kontrola jakości.
 


 
© 2005-2023 Menos Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
strony www